آموزش و توانمندسازی

آموزش مهارت های مختلف به…

آموزش و توانمندسازی

آموزش مهارت های مختلف به مددجویان و توانمند ساختن آنها در حرفه های گوناگون بستری را برای دستیابی آنها به شغلی پایدار و مشارکت در فعالیت های اقتصادی فراهم می کند و موجب استقلال درآمدی مددجو و افزایش رشد اقتصادی جامعه می شود.

ادامه مطلب

فعالیت‌های داوطلبانه

بنیاد اصلی و سرمایه های…

فعالیت‌های داوطلبانه

بنیاد اصلی و سرمایه های با ارزش هر موسسه و سازمان مردم نهادی همیاری و همکاری داوطلبین و خیرین بزرگوار و نیکوکارش است. درواقع حضور و فعالیت این عزیزان است که به فعالیتهای هر موسسه و سازمان مردم نهادی معنا و تداوم می بخشد.

ادامه مطلب

اشتغال‌زایی

هدف اصلی زنجیره عشق و…

اشتغال‌زایی

هدف اصلی زنجیره عشق و امید اشتغالزایی و توانمندسازی نیازمندان جهت ایجاد شرایطی مناسب برای زندگی بهتر، است. لذا از کلیه عزیزانی که امکان پیشنهاد موقعیت های شغلی مختلف، کارآفرینی و ارائه ایده هایی برای اشتغالزایی این عزیزان دارند.

ادامه مطلب

پروفایل مددجویان

پروفایل ۲۷۳| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

پروفایل ۲۷۳| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

سایت زنجیره عشق و امید ( www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۷۳؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای سه…

پروفایل ۲۶۸ | نیازمندی اصلی : اشتغال زایی

پروفایل ۲۶۸ | نیازمندی اصلی : اشتغال زایی

سایت زنجیره عشق و امید ( www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۶۸؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای سه…

پروفایل ۲۶۹ | نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

پروفایل ۲۶۹ | نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

سایت زنجیره عشق و امید ( www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۶۹؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای چهار…

پروفایل ۲۷۲| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

پروفایل ۲۷۲| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

سایت زنجیره عشق و امید ( www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۷۲؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای چهار…

630داوطلب
60شغل
269بازدید
71خانواده تحت پوشش

اقدامات انجام شده

روزشمار اولین همایش کمک رسانی

جهت شرکت در همایش با ما تماس بگیرید ...

افراد داوطلب