کمک های نقدی

زنجیره عشق و امید سعی دارد علاوه بر ایجاد بستری به منظور توانمندسازی و استقلال مالی خانواده مددجویان، مشکلات مالی ابتدایی این عزیزان را در حد توان خود حل کرده تا خانواده مورد نظر با آرامش و آسایش خاطر بیشتری در مسیر رشد و توانمندسازی قدم بردارند. این بنیاد با تکیه بر حمایت و اعتماد شما همراهان عزیز، تلاش می کند تا این کمکها را به دست نیازمندان واقعی برساند.

لذا کمکهای شما عزیزان اعم از کوچک یا بزرگ در کنار کمکهای سایر نیکوکاران عزیز، همواره میتواند راهگشای زندگی همنوعان نیازمندمان باشد.

شما میتوانید کمکهای نقدی خود را از طریق پر کردن فرم مربوطه و به صورت آنلاین پرداخت کنید و یا به یکی از حسابهای بانکی بنیاد واریز نمایید.