کمپین ها

پروفایل ۲۶۹ | نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

پروفایل ۲۶۹ | نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

آبان ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید ( www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۶۹؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای چهار نفره شامل مادر و دو پسر و یک دختر می باشند. • اطلاعات مادر خانواده: ایشان ۵۲ ساله با مهارت های سردوزی و تابلو فرش و فرش بافی به صورت حرفه ای آشنایی دارند. •اطلاعات…

پروفایل ۲۶۸ | نیازمندی اصلی : اشتغال زایی

پروفایل ۲۶۸ | نیازمندی اصلی : اشتغال زایی

آبان ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید ( www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۶۸؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای سه نفره شامل مادر و یک پسر و یک دختر می باشند. • اطلاعات مادر خانواده: ایشان ۴۵ ساله هستند میزان تحصیلات دوم راهنمایی است مدت کوتاهی است در مهد کودک مشغول به کار هستند. سابقه…

پروفایل ۲۷۳| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

پروفایل ۲۷۳| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

آبان ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید ( www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۷۳؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای سه نفره شامل مادر و دو پسر  می باشند. • اطلاعات مادر خانواده: ایشان ۳۷ ساله هستند و دیپلم دارند و کمی زبان انگلیسی آشنایی دارند در حال حاضر شغلی ندارند ایشان ۴ ساله که از…

پروفایل ۱۷۵|نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

پروفایل ۱۷۵|نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

آبان ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید ( www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۱۷۵؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای چهار نفره شامل پدر، مادر و دو پسر می باشند. • اطلاعات پدر خانواده : ایشون ۴۸ ساله هستند. بیست سال راننده ی کامیون بودند که بعلت تصادف و از دست دادن یک دست در حال…

پروفایل ۲۷۲| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

پروفایل ۲۷۲| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

مهر ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید ( www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۷۲؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای چهار نفره شامل مادر و پدر و پسر و دختر می باشند. ● اطلاعات پدر خانواده: ایشان ۴۳ ساله هستند. ۶ سال پیش به دلیل ورشکستگی دچار سکته مغزی و قلب شدند. کار نمیکنند و خرج…

پروفایل ۲۶۶|نیازمندی اصلی: اشتغال و ماشین لباسشویی و جاروبرقی

پروفایل ۲۶۶|نیازمندی اصلی: اشتغال و ماشین لباسشویی و جاروبرقی

مهر ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید ( www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۶۶؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی و ماشین لباسشویی و جاروبرقی خانواده ای چهار نفره شامل مادر و پدر و پسر و دختر می باشند. ● اطلاعات پدر خانواده: ایشان ۴۸ساله هستند. تحصیلات چهارم ابتدایی در حال حاضر شغلش آبیاری فضای سبز هست. ●…

پروفایل ۱۴۱ | نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

پروفایل ۱۴۱ | نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

مهر ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید ( www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۱۴۱؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای چهار نفره شامل مادر و پدر و دو پسر می باشند. ● اطلاعات پدر خانواده: ایشان ۵۸ ساله هستند. با موتور کار می کردند ولی چون گواهی نامه نداشتند موتور توقیف شد و متاسفانه فعلا بیکار…

پروفایل ۲۱۹ |نیازمندی اصلی:کمک درمانی و شغلی

پروفایل ۲۱۹ |نیازمندی اصلی:کمک درمانی و شغلی

مهر ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید (www.zanjireh-eo.com): اقدامات انجام شده؛ پروفایل ۲۱۹؛ نیازمندی اصلی: کمک درمانی و اشتغال خانواده ای ۴ نفره،که پدر خانواده بعلت سانحه تصادف تقریبا نابینا و از کار افتاده است. ●اطلاعات مادر خانواده : ایشون ۴٩ ساله هستند. از طریق تهیه ترشیجات، پاک کردن سبزی و … قادر به امرار معاش هستند…

پروفایل ۲۶۵| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

پروفایل ۲۶۵| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

مهر ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید (www.zanjireh-eo.com): اقدامات انجام شده؛ پروفایل ۲۶۵؛ نیازمندی اصلی: اشتغال زایی خانواده ای ۲نفره شامل مادر و دختر می باشند. ● اطلاعات مادر خانواده: ایشان ۴۶ ساله هستند و برای تهیه خرج و مخارج زندگی در منازل دیگران مشغول به کار و نظافت و شستشو می باشند. ● اطلاعات دختر: دختر…

پروفایل ۹۹| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

پروفایل ۹۹| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

مهر ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید (www.zanjireh-eo.com): اقدامات انجام شده؛ پروفایل ۹۹؛ نیازمندی اصلی: اشتغال زایی خانواده ای چهار نفره شامل پدر، مادر،  دو فرزند پسر می باشند. ● اطلاعات پدر خانواده: ایشان ۴۴ ساله هستند تحصیلات سیکل می باشد دچار بیماری عصبی هستند و تحت درمان پزشک اعصاب و روان هستند و به دلیل بیماری…