وبلاگ

پروفایل ۲۱۹ |نیازمندی اصلی:کمک درمانی و شغلی ۲۳ مهر

پروفایل ۲۱۹ |نیازمندی اصلی:کمک درمانی و شغلی

سایت زنجیره عشق و امید (www.zanjireh-eo.com): اقدامات انجام شده؛ پروفایل ۲۱۹؛ نیازمندی اصلی: کمک درمانی و اشتغال ●اطلاعات پدر خانواده : خانواده ای ۴ نفره که پدر خانواده بعلت سانحه تصادف تقریبا نابینا و از کار افتاده است. ●اطلاعات مادر خانواده : ایشون ۴٩ ساله هستند. از طریق تهیه ترشیجات، پاک کردن سبزی و ……

پروفایل ۲۳۵ |نیازمندی اصلی: اشتغال زایی ۲۶ شهریور

پروفایل ۲۳۵ |نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

خانواده ای چهار نفره شامل پدر، مادر، یک پسر و یک دختر می باشند. ● اطلاعات مادر خانواده: ایشون ۶٠ ساله هستند و برای گذران زندگی اگر کار نظافت منزل به ایشان معرفی شود انجام می دهند. به علت آسیب شدید زانو در یک تصادف توانایی انجام کار سنگین ندارند. ● اطلاعات پدرخانواده: ایشون ۶٠ساله…

پروفایل ۱۳۷| نیازمندی اصلی: جهیزیه و ارزاق و اشتغال ۱۶ اسفند

پروفایل ۱۳۷| نیازمندی اصلی: جهیزیه و ارزاق و اشتغال

خانواده ای ۵ نفره که پدر خانواده به دلیل سکته مغزی چندسالی هست که زمینگیر شدند و دو پسر خانواده معلول مادرزاد هستن. به دلیل وضعیت جسمی پسران خانواده و وضعیت مالی بد این خانواده و نداشتن ویلچیر سالم و مناسب فرزندان این خانواده از ادامه تحصیل محروم بودند. به کمک خیرین عزیز زنجیره، دو…

پروفایل ۱۳۵ |نیازمندی اصلی: اشتغالزایی ۱۴ اسفند

پروفایل ۱۳۵ |نیازمندی اصلی: اشتغالزایی

اشتغالزایی و پرداخت کمک هزینه تعمیر موتور پدر خانواده ای ۴ نفره، که تنها منبع درآمد این خانواده موتور ایشون بود اما بر اثر اتفاقی موتورشون خراب شده و پولی برای تعمیرش نداشتن. پدر خانواده: ۴٣ ساله، دارای مدرک سیکل هستند، به امور بانکی و تحصیلداری آشنایی دارن و با موتور کار میکردند که متورشون…

پروفایل ۱۳۶ |نیازمندی اصلی: اشتغالزایی ۱۵ بهمن

پروفایل ۱۳۶ |نیازمندی اصلی: اشتغالزایی

اشتغالزایی برای پدر خانواده ای ۴ نفره، که مادر و پدر هردو کرو لال بوده و دختر ۸ ساله آنها رابط این خانواده و زنجیره بود. شرایط زندگی این خانواده و وضعیت مالی آنها اصلا مناسب نبود و پدر خانواده درآمد ماهیانه بسیار ناچیزی داشتند و به دلیل شرایط جسمیشان ناتوان در یافتن شغلی مناسب…