کمپین ها

پروفایل ۲۵۲| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی و جاروبرقی

پروفایل ۲۵۲| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی و جاروبرقی

مهر ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید (www.zanjireh-eo.com): اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۵۲ ؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای پنج نفره شامل پدر، مادر، مادر شوهر و دو فرزند دو قلو می باشند. ● اطلاعات پدر خانواده: ایشون ۳۱ ساله هستند با سابقه کاری: – شاگرد بنایی در حد اوستا در سفتکاری ساختمان هستند. –…

پروفایل ۴ |نیازمندی اصلی: اشتغال زایی و درمانی

پروفایل ۴ |نیازمندی اصلی: اشتغال زایی و درمانی

مهر ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید (www.zanjireh-eo.com): اقداما انجام شده؛ پروفایل ۴: نیازمندی اصلی اشتغال زایی و درمان • اطلاعات مادر خانواده: ایشون ۳۷ ساله هستند و بصورت پاره وقت نظافت منزلی نزدیک محل سکونتشان را برعهده دارد و با توجه به نیاز صاحبکار درآمد متغییری دارد (ساعتی ۶-۸هزار تومان). وی دچار مشکل طحال است که با…

پروفایل ۲۳۵| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

پروفایل ۲۳۵| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

شهریور ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید (www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۳۵ ؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای چهار نفره شامل پدر، مادر، یک پسر و یک دختر می باشند. ● اطلاعات مادر خانواده: ایشون ۶٠ ساله هستند و برای گذران زندگی اگر کار نظافت منزل به ایشان معرفی شود انجام می دهند.…

پروفایل ۲۴۳| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی و ارزاق

پروفایل ۲۴۳| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی و ارزاق

شهریور ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید (www.zanjireh-eo.com): اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۴۳ ؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی و ارزاق خانمی ۵۵ ساله که تنها زندگی می کنند. ● اطلاعات خانم: خانمی ۵۵ ساله هستند با تحصیلات دیپلم انسانی، سابقه ۲ سال کار بازاریابی تجهیزات پزشکی و ۸ ماه کار دفتری در مهد کودک دارند. به…

پروفایل ۲۱۸| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

پروفایل ۲۱۸| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

شهریور ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است
0.00%

سایت زنجیره عشق و امید (www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۱۸ ؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای سه نفره شامل پدر و دو پسر می باشند. ● اطلاعات پدر خانواده: ایشون متولد ۱۳۲۴ هستند و سواد مکتب خانه ای دارند. بیماری قلبی دارند و با وانت خود کار باربری در میادین تره…

پروفایل ۲۴۶ | نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

پروفایل ۲۴۶ | نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

شهریور ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید ( www.zanjireh-eo.com) : پروفایل ۲۴۶؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای دو نفره شامل مادر و پسر می باشند. ● اطلاعات مادر خانواده: خانمی ۶۰ هستند که با وجود ارتروز خیلی شدید، دیسک کمر، چربی خون بالا و گرفتگی سیاتیک با خیاطی در منزل مخارج منزل را تامین می کند. چون…

پروفایل ۲۵۱| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی و درمان

پروفایل ۲۵۱| نیازمندی اصلی: اشتغال زایی و درمان

شهریور ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید (www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۵۱ ؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی و درمان خانواده ای سه نفره شامل مادر و دو دختر می باشند. ● اطلاعات مادر خانواده: خانمی ۳۴ ساله هستند که از همسرشون جدا شدند و در حال حاضر سرپرست دو تا دخترشون رو بر عهده…

پروفایل ۱۷۱|نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

پروفایل ۱۷۱|نیازمندی اصلی: اشتغال زایی

شهریور ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید (www.zanjireh-eo.com): اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۱۷۱ ؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی خانواده ای ۶ نفره شامل پدر، مادر، مادر شوهر و دو فرزند دختر می باشند. ● اطلاعات پدر خانواده: ایشون ۴۶ ساله هستند و دارای سابقه کاری بعنوان، شاگرد بنایی و آبدارچی هستند ولی متاسفانه در حال حاضر…

پروفایل ۲۵۰|نیازمندی اصلی: اشتغال زایی و ارزاق

پروفایل ۲۵۰|نیازمندی اصلی: اشتغال زایی و ارزاق

شهریور ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید (www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۲۵۰ ؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی و ارزاق خانواده ای پنج نفره شامل پدر، مادر و سه فرزند پسر می باشند. ● اطلاعات پدر خانواده: ایشون ۴۲ساله هستند با تحصیلات ابتدایی، نزد شخصی کار باربری مواد غذایی را انجام می دهند. ساعت کاری…

پروفایل ۵۵ |نیازمندی اصلی: اشتغال زایی و ماشین لباسشویی

پروفایل ۵۵ |نیازمندی اصلی: اشتغال زایی و ماشین لباسشویی

شهریور ۱۳۹۶
هنوز اهدا نشده است

سایت زنجیره عشق و امید (www.zanjireh-eo.com) : اقدامات انجام شده ؛ پروفایل ۵۵ ؛ نیازمندی اصلی اشتغال زایی ، ماشین لباسشویی خانواده ای دو نفره شامل مادر و یک دختر می باشند ● اطلاعات مادر خانواده: ایشون ۳۲ ساله هستند. دوساله از همسرشون جدا شدند. بخاطر شرایط زندگی سخت حالت افسردگی دارند. ورم مفاصل دارند.…